CV

Erhvervserfaring

2016 –  Selvstændig

Jeg tilbyder rådgivnings-, og konsulentarbejde for at bygge bro mellem befolkningsgrupper med etnisk minoritetsbaggrund og virksomheder, organisationer, kommuner og regioner. Derudover holder jeg foredrag, skriver bøger og blander mig i samfundsdebatten.

2007 – 2015   Folketingsmedlem for SF

Jeg har været SF’s ordfører på følgende områder: sundhed, psykiatri, social, beskæftigelse, ligestilling, medie, kultur, bolig, etik og ulandsbistand. Jeg har desuden været formand for Folketingets Socialudvalg. Jeg har derfor et indgående kendskab til lovgivning, økonomi og praksis på disse områder, og har desuden opbygget et stort netværk af relevante aktører, NGO’er, eksperter samt journalister.

2007   Danmarks Radio

Jeg har været studievært i programmet Mission Integration

2000 – 2007   Sygeplejerske

Jeg har arbejdet som sygeplejerske i Børne-, og Ungdomspsykiatrien, Distriktspsykiatrien med traumatiserede flygtninge og indvandrere, på gaden med sindslidende med et stofmisbrug, samt med børn med sjældne handicap. Jeg har som kontaktsygeplejerske haft ansvaret for patientens behandling og koordineret al samarbejde med kommune, a-kasse, jobcenter og uddannelsesinstitution.

1996 – 2007   Tyrkisk tolk

Jeg har arbejdet som tolk i sundhedsvæsenet, hos politiet og domstolene.

Uddannelse

2016   International Visitor Leadership Program (IVLP), Social Entreprenørskab i USA

Tre ugers intensiv undervisning i fem forskellige stater i USA om leder,- og social entreprenørskab. Jeg har fået et indgående kendskab til, hvordan erhvervsliv, privatsektoren, civilsamfund og offentlige i fællesskab kan finde bæredygtige, innovative løsninger, der skaber jobs og muligheder for mennesker.

1996 – 2000   Uddannet sygeplejerske fra Hovedstadens Sygehusfællesskab

1993 – 1996   Student fra Rysensteen Gymnasium, matematisk linje

Foredrag og forfatter

2018     Taler til TED Talk I New York
2009 –
   Forfatter

“Hvorfor hader han dig mor?” Bogen handler om mine dialogkaffemøder med mennesker som har meget stærke holdninger om muslimer, danskere, jøder, homoseksuelle og demokratiet. Jeg har også skrevet min egen mønsterbryderhistorie »Fra Føtex til Folketinget«. Og desuden skrevet børnebøgerne »Ayses pyjamasfest« »Ayses Røde Tørklæde«, »Ayses Ramadan«, »Ayses forelskelse«, »Ayses jul« og »Ayse får en lillebror« for at sætte fokus på de udfordringer, en pige med minoritetsbaggrund kan opleve i hverdagen.

2003 –   Foredragsholder

Jeg har i mange år holdt en række foredrag om blandt andet brobygning, integration, at være mønsterbryder, ligestilling samt livet og udfordringerne ved at leve som pårørende til en sindslidende. Jeg har holdt flere hundrede foredrag for uddannelsesinstitutioner, kommuner, fagforeninger, forsamlingshuse, biblioteker, NGO’er, religiøse huse, virksomheder mm.

Brobygning og dialog

2010 –   Dialogkaffe

I mange år har opsøgt mennesker, som sender hademails til mig for at forstå, hvor hadet kommer fra, og for at bygge bro mellem befolkningsgrupper. De sidste to år har jeg udvidet konceptet om #dialogkaffe til også at besøge mennesker, som ønsker dialogen. Jeg har været til utallige møder rundt omkring i Danmark og mødt racister, humanister, jøder, muslimer, medlemmer af pinsekirken og kvindeklubber i håb om, at vi i fællesskab kan bygge broer frem for at grave grøfter.

2016 –   Ambassadør for Kræftens Bekæmpelse

2016 –   Forkvinde for Foreningen Brobyggerne

Samen med andre ildsjæle har jeg dannet Foreningen Brobyggerne for at fremme dialogen og forebygge hadet. Målet er, at konkrete aktiviteter, arrangementer, rådgivning og undervisning skal fremme den demokratiske samtale og bekæmpe dæmonisering af befolkningsgrupper.

2015 –   Ambassadør for Finn Nørgaard-foreningen

Som ambassadør bidrager jeg til at forebygge radikalisering af unge.

2015   Ressourceperson i Byg Bro, Det Sociale Netværk

Min opgave var at sikre, at projektet kan yde den bedste hjælp til nytilkomne flygtninge.

2013   Nydanske stemmer

I forbindelse med kommunalvalget tog jeg initiativ til en landsdækkende kampagne for at opfordre borgere med minoritetsbaggrund til at bruge deres demokratiske stemmeret. I størstedelen af de udsatte boligområder vi besøgte, steg stemmeprocenten.

2004 – 2007   Ambassadør for foreningen for børn i voldsramte familier

Min opgave var at bryde tabuet og rykke holdninger i samfundet via den offentlige debat.

Medier og Debat

2003 –   Meningsdanner

Som politiker har jeg været med til at sætte mange store dagsordener. I flere år i træk blev jeg kåret som en af den offentlige debats topmeningsdannere i Politiken. Jeg har været aktiv klumme- og kronikskribent i flere aviser: De fleste indlæg kan læses på denne side. I øjeblikket skriver jeg klummer for både Politiken og Ekstra Bladet, og jeg er derudover fast paneldeltager i flere radioprogrammer. På de sociale medier kommer mine budskaber ud til omkring en mio. danskere.

2006   Mentor i programmet Jobjagt for etniske minoriteter, Danmarks Radio

Forening og organisation

2003 – 2017   Medlem af SF

2004 – 2008   Medlem af SF’s hovedbestyrelse

Jeg har blandt andet lavet strategier for mangfoldig rekruttering i forhold til køn, etnicitet, alder og uddannelsesbaggrund i forbindelse med uddeling af tillidsposter.

2003 – 2007   Initiativtager og forkvinde for Mangfoldighedsnetværket

Jeg opbyggede et netværk for sundhedspersonale med minoritetsbaggrund. Vi dokumenterede forskelsbehandling af sundhedspersonale med etnisk minoritetsbaggrund i socialsektoren og i sundhedsvæsenet. Vi udførte undersøgelser, der beviste manglende mangfoldighedspolitik på de 15 største sygehuse samt anti-diskriminationspolitik i fagbevægelsen.

2003 – 2007   Bestyrelsesmedlem i Dansk Sygeplejeråd (DSR)

Jeg var det første bestyrelsesmedlem med minoritetsbaggrund i DSR og var med til at forme DSR’s første mangfoldighedspolitik i forhold til medlemmer med etnisk minoritetsbaggrund.

2004 – 2006   Initiativtager og formand for foreningen 1001

Formålet var gennem kampagner at sætte fokus på udsatte borgers livslivkår og manglende deltagelse og inddragelse i samfundets fællesskaber. Jeg samlede 1001 kulturbilletter til fattige børn, samt 1001 kopper kaffe til hjemløse i samarbejde med udvalgte caféer.

Priser og udmærkelser

2016

Modtager af Hal Koch-prisen

Modtager af N.F.S. Grundtvigs Pris

Modtager af Ebbe Kløvedal Reichs demokratistafet.

Modtager af Le Petit prisen for brobygning mellem befolkningsgrupper
.

Æresmedlem for Skizofreniforeningen.

»Årets politiske ildsjæl« fra Landsforeningen mod spiseforstyrrelser.

2013

Modtager af Ligeværdighedscertifikat fra Videnscenter for Ligeværdighed for sindslidende.

2012

Modtager af hædersgaven Vandretæppet fra Landsforeningen af nuværende og tidligere psykiatribrugere.

2007

Modtager af venskabspris fra SOS mod Racisme.

2007

Modtager af »Årets kurder« pris af den kurdiske præsident Mesut Barzani.

@