Jeg oplever et Danmark, hvor afstandene mellem mennesker øges. På højre- og venstrefløjen og blandt religiøse grupperinger er tonen skarp og stemmerne hævet. I befolkningen tager man i stigende grad afstand til hinanden. Især på de sociale medier får sproget en grovere karakter, og man stempler hurtigt hinanden som racister og landsforrædere.Jeg er bekymret for, at vi mister orienteringssansen, og vender vreden mod hinanden frem for mod dem, der for alvor truer vores demokrati. Derfor har jeg siden 2008 medvirket og været initiativtager til en række projekter, hvis formål er at bygge bro mellem befolkningsgrupper.


#Dialogkaffe

Siden 2010 har jeg opsøgt de mennesker, der sender mig hademails. Men jeg har også opsøgt mennesker, der gerne vil dialogen og gerne vil være brobyggere. Uanset hvem jeg drikker #dialogkaffe med, vil langt de fleste rigtig gerne forstå hinanden.  Men – og der er altid et men – den første reaktion jeg får er næsten altid, at det er »de andres« skyld, at man oplever problemer i hverdagen.

Formålet med #dialogkaffe er, at vi hver især bliver bevidste om, at vi alle har et personligt ansvar for at insistere på den demokratiske samtale.


Forkvinde i Foreningen Brobyggerne

Formålet med Foreningen Brobyggerne er at forebygge had, fremme dialog og styrke sammenhængskraften mellem befolkningsgrupper i Danmark. Vi prøver at fremme en demokratisk samtale, som hverken er dæmoniserende eller hadefuld, men derimod både kritisk og konstruktiv.

Derfor prøver vi at brygge bro mellem befolkningsgrupper med konkrete initiativer som dialogarrangementer, uddannelse af brobyggere, rådgivning af NGO’er mm.

Gå til Foreningen Brobyggerne


Ambassadør for Finn Nørgaard Foreningen

Filminstruktøren Finn Nørgaard blev dræbt foran Krudttønden og Dan Uzan blev dræbt foran Synagogen i Krystalgade. Jeg tror grundlæggende på, at det er muligt at nå mennesker, inden de bliver radikaliserede i en grad, hvor de er i stand til at gøre sådan noget.

De radikaliserede unge har ofte det til fælles, at de ikke føler, at de har noget at miste. Derfor er det min opgave som ambassadør at være med til at give de unge noget, de vil være bange for at miste. En uddannelse, et job, en praktikplads og en meningsfuld følelse af at være en del af det demokratiske fællesskab.

Gå til Finn Nørgaard Foreningen


Æresmedlem for Skizofreni Foreningen

Jeg har som pårørende til en sindslidende, erfaring som sygeplejerske i psykiatrien og psykiatrisk ordfører i Folketinget oplevet og erfaret det store tabu, der er omkring sindslidelser.

Som æresmedlem for Skizofreni Foreningen arbejder jeg for, at mennesker med sindslidelser kan komme sig og være en del af arbejdsmarkedet og uddannelsessystemet på lige fod med alle andre.

Gå til Skizofreni Foreningen

@