Jeg oplever et Danmark, hvor afstandene mellem mennesker øges. På højre- og venstrefløjen og blandt religiøse grupperinger er tonen skarp og stemmerne hævet. I befolkningen tager man i stigende grad afstand til hinanden. Især på de sociale medier får sproget en grovere karakter, og man stempler hurtigt hinanden som racister og landsforrædere. Jeg er bekymret for mistilliden, dyrkelsen af fjendebilleder og vigende vilje til at lytte til hinanden. Derfor har jeg siden 2008 medvirket og været initiativtager til en række projekter, hvis formål er at styrke demokratiet ved at bygge bro mellem befolkningsgrupper.


#Dialogkaffe

Siden 2010 har jeg opsøgt de mennesker, der sender mig hademails. Men jeg har også opsøgt mennesker, der gerne vil dialogen og gerne vil være brobyggere. De erfaringer har jeg samlet i min bog ”Hvorfor hader han dig mor”, og jeg har også holdt en TED Talk om det. Du kan se min tale her.

Uanset hvem jeg drikker #dialogkaffe med, vil langt de fleste rigtig gerne forstå hinanden.  Men – og der er altid et men – den første reaktion jeg får er næsten altid, at det er »de andres« skyld, at man oplever problemer i hverdagen.

Formålet med #dialogkaffe er, at vi hver især bliver bevidste om, at vi alle har et personligt ansvar for at insistere på den demokratiske samtale.


Generalsekretær for Foreningen Brobyggerne – Center for Dialogkaffe

Jeg har sammen med en række ildsjæle etableret Brobyggerne – Center for Dialogkaffe. Vi håber, at det bliver en massebevægelse, hvor den enkelte borger tager personligt ansvar for samtalen. Målet er ikke, at alle skal blive enige, men at vi skal udvikle og skærpe evnen til at rumme vores uenighed og forskellighed. Det er en gigantisk udfordring og kan være en smertefuld proces, men det er fundamentet for et vitalt og bæredygtigt demokrati.

Derfor er formålet at fremme dialogen mellem befolkningsgrupper med konkrete initiativer som dialogarrangementer, uddannelse af brobyggere, undervisning af grundskoleelever i brobygning osv. Alle kan være medlem og støtte Brobyggernes vision og mission.

Gå til Foreningen Brobyggerne


Æresmedlem for Skizofreni Foreningen

Jeg har som pårørende til en sindslidende, erfaring som sygeplejerske i psykiatrien og psykiatrisk ordfører i Folketinget oplevet og erfaret det store tabu, der er omkring sindslidelser.

Som æresmedlem for Skizofreni Foreningen arbejder jeg for, at mennesker med sindslidelser kan komme sig og være en del af arbejdsmarkedet og uddannelsessystemet på lige fod med alle andre.

Gå til Skizofreni Foreningen

@