Tillid til offentlige ansatte

Category : Fra folketinget
Date : 4. november 2016

Jeg har i mit arbejde som sygeplejerske fået et alt for godt kendskab til det regeltyranni og de umenneskelige arbejdsbyrder, mange offentligt ansatte lever med.

En socialrådgiver bruger otte minutter ud af en time på borgerkontakt, resten bruges på dokumentation. Og tendensen til mere og mere bureaukrati gælder også for pædagoger, lærere, sygeplejersker, sosuer osv.

Under den borgerlige regering er fagligheden blevet underkastet matematiske formler, og der bliver mindre tid til kontakten mellem mennesker. Dygtige og omsorgsfulde medarbejdere knokler for at få modstridende krav om høj service og meningsløst bureaukratisk tidsspilde til at hænge sammen, med det resultat, at de tvinges til at gå på kompromis med fagligheden, fordi der simpelthen mangler tid til at løse kerneopgaverne.

For borgerne er resultatet katastrofalt. Hjemmehjælpen bliver afmålt i fastdefinerede, minutafgrænsede doser. Skolelærerne bruger tiden på elevplaner og obligatoriske tests i stedet for at få lov til at koncentrere sig om børnene.

Men vi kan godt skære massivt ned på bureaukratiet, hvis vi genskaber tilliden til de offentligt ansatte velfærdsarbejdere

Øget tillid og metodefrihed
Rigtig ofte ved de offentligt ansatte langt bedre, hvad der fungerer på lige præcis deres arbejde, end os politikere inde på Christiansborg. Vi skal skabe mere metodefrihed og større tillid til, at de offentligt ansatte ofte bedst ved, hvad der skal til for at hjælpe borgerne bedst muligt. Vi skal skabe råderum for, at de offentlige ansatte kan tage et medansvar for deres arbejde. Det vil betyde bedre arbejdsmiljø for de ansatte og bedre vilkår for borgerne.

Råderum til velfærd
I dag står mange offentlige ansatte uden mulighed for at udføre deres arbejde fagligt forsvarligt. Vi skal sikre et økonomisk råderum, der gør det muligt at løse velfærdsopgaverne forsvarligt. Der skal være en sammenhæng mellem de opgaver, velfærdsarbejderne bliver pålagt, og de penge, der afsættes til det. Derfor vil SF øge kommunernes råderum med 12 mia. kr. for at rette op på de sidste års velfærdsforringelser i kommunerne.

Afbureaukratiser det offentlige system
For meget bureaukrati spænder ben for kontakten til borgerne. Det betyder tidsspilde og dobbeltprocedurer i arbejdet. Vi skal starte med at sætte måltal for, hvor meget der skal afbureaukratiseres og indføre en dokumentationsvurdering af de love, der sættes i værk, så vi sikrer, at ny lovgivning ikke pr. automatik betyder for meget nyt bureaukrati.

@