Overrabbiner Bent Melchior og Brobyggeren Özlem Cekic og tager til #dialogkaffe i Grimhøjmoskéen

Category : Nyheder
Date : 11. november 2016
Onsdag den 26. oktober kl. 14 besøger overrabbiner Bent Melchior og forkvinde for Foreningen Brobyggerne og Danmarks mest udskældte moské, Grimhøjsmoskéen ved Aarhus.

Özlem har gennem de sidste otte år arbejdet for at styrke dialog og brobygning mellem befolkningsgrupper ved blandt andet at invitere sig selv hjem til #dialogkaffe hos folk hun ikke kender.

”Jeg har både opsøgt mennesker, der sender mig hademails, men også opsøgt mennesker, der gerne vil dialogen. Uanset hvem jeg drikker #dialogkaffe med, er den første reaktion, jeg får næsten altid, at det er ”de andres” skyld, at man oplever problemer i hverdagen. Formålet med #dialogkaffe er, at vi hver især bliver bevidste om, at vi alle har et personligt ansvar for at insistere på den demokratiske samtale” siger Özlem Cekic, forkvinde for Foreningen Brobyggerne.

”Jeg besøger Grimhøjmoskéen, fordi jeg grundlæggende tror på, at vi hver især har et ansvar for at ikke grave grøfter men bygge broer. Jeg har kritiseret Grimhøj mange gange i pressen, men jeg har aldrig haft en direkte samtale med dem. Da styrken i vores demokrati er samtale, har jeg valgt at besøge dem, da jeg tror på, at holdninger kan ændres med dialog og kritisk debat. Det er vigtigt, at vi har mod til at tale med hinanden og ikke kun om hinanden” siger Özlem Cekic.

Bent Melchior har gennem mange år arbejdet for at bygge bro mellem muslimer og jøder. Han håber, at dialogen vil føre frem til, at man fra muslimsk side vil give en klarere fremstilling af holdninger, der er blevet misfortolket i den offentlige debat. ”Muslimerne kan lære af de erfaringer, som de danske jøder har gjort, når det drejer sig om integration. Da jøderne kom til Danmark for flere hundrede år siden, havde de en tradition for at vise loyalitet imod deres nye fædreland” siger Bent Melchior

”Jøderne havde også en regel om, at landets lov er lov. Det hjalp dem til at blive accepteret som danske borgere. En klar tilkendegivelse fra ledende muslimer om, at de vil respektere de samme to principper, vil givetvis lette integrationen af landets nye borgere. Det vil tjene et godt formål at få en fornuftig samtale om disse forhold” siger Bent Melchior
Grimhøjmoskéen har takket ja til dialogkaffe. Ud over Özlem Cekic og Bent Melchior, vil også moskéens imam og talsperson deltage til dialogkaffen.
Nærmere oplysninger: Özlem Cekic 61460764
Praktiske oplysninger:
Dialogkaffe i Grimhøjmoskéen
Tid: Onsdag den 26. oktober kl. 14
Sted: Grimhøjmoskéen, Grimhøjvej 7, 8220 Brabrand

Baggrund:
Özlem Cekic er forkvinde for Foreningen Brobyggerne, hvis formål er at fremme en demokratisk samtale, som hverken er dæmoniserende eller hadfyldt, men til gengæld er både kritisk og konstruktiv. Du kan finde os på Facebook ved at søge på ‘Foreningen Brobyggerne’ eller følge os på Twitter via @brobyggerne.

I foråret vandt Özlem Cekic Le Petit-prisen og Ebbe Kløverdal Reichs demokratistafet. Özlem har holdt #dialogkaffe-arrangementer i Næstved, Aarhus, Frederikshavn og København. Næste dialogkaffe arrangement er planlagt i Aabenraa den 16 november. Formålet med dialogkaffe arrangementerne er at opfordrer alle til at tage et personligt ansvar for at fremme dialogen.
@