Det går godt med integrationen

Date : 6. december 2017

Klumme bragt Ekstra Bladet 15/11 2017

Det går rigtig godt med integrationen i Danmark. Men desværre fastholder mange danske politikere en løgn ved at argumentere for det modsatte.

Der har aldrig været så mange piger med minoritetsbaggrund, der læser på videregående uddannelser. Nydanske unge fylder gymnasier, erhvervsskoler og produktionsskoler. Faktisk er 78% af nydanskere enten under beskæftigelse eller i arbejde.

Aldrig har så mange nydanskere været aktive i foreningslivet eller blandet sig i den offentlige debat.

Kommunerne og virksomhederne løfter en kæmpe opgave ift. flygtninge. Det kan ses glædeligt på det stigende antal flygtninge, der kommer i arbejde. Tal fra Danmarks Statistik viser, at 90% af nydanskere bor slet ikke i ghettoer. De viser også, at 97% af nydanskerne ikke er kriminelle.

Hvert år er der flere tusind nydanskere, der består de urimelige krav til danskstatsborgersskab og bliver en del af det danske fællesskab.

Flere nydanskere vælger demokratiet og danske værdier til. Antallet af kvinder, der siger fra over for volden og undertrykkelsen, er bemærkelsesværdigt. Det er ikke kun kvinderne, der kæmper en kamp for ligebehandling. Det gør de unge også. De er godt og grundigt i gang med at skabe store revolutioner i deres forældres hjem.

Betyder alt det her, at der ikke er problemer? Nej.

Der ER problemer. Det kan vi dagligt læse om i aviser. Der er en bandekrig, som har taget flere liv. Der er socialt bedrageri, socialkontrol, parallelsamfund og antidemokratiske kræfter. Men vi er nødt til at huske på, at de negative historier kun er en lille del af sandheden.

Vi bruger alle medierne til at få kendskab til det, der sker omkring os. Men når medierne igen og igen alene fokuserer på de negative historier om etniske minoriteter, er de med til at fastholde et falsk billede af dem-og-os, og det har meget store konsekvenser for sammenhængskraften i samfundet.

Derfor er Ekstra Bladets Nydanmark-turne banebrydende. Den insisterer på at fortælle hele sandheden – det vil sige, også om alt det der fungerer i Danmark!

Men det er ikke alene medierne, der graver grøfter. Politikernes generaliseringer gør borgerne fremmede for hinanden. Der går let overbudspolitik i, hvem der er bedst til at dæmonisere. Og dæmonisering af nydanskere i Danmark gør, at vi frygter hinanden og glemmer at være nysgerrige.

Den 21. november er der valg til Kommuner og Regioner. Vi skal kræve af vore politikere, at de ikke blot skal tale om de få, der ødelægger det for flertallet, men også anerkender det store flertal af nydanskere, som er demokratiske medborgere i Danmark.

Vi skal sige fra over for signal- og symbolpolitik og forvente, at politikerne løser de reelle problemer, der er. Det går fantastisk med integrationen i Danmark. Noget vi kan være stolte af.

Men hvis den gode udvikling skal fortsætte, skal vi skal samtidig være bevidste om vores egen rolle som borgere i Danmark, både fordi vi er med til at sammensætte det politiske flertal, og fordi broer og grøfter ikke alene bygges af politikerne.

Vi har alle hver især et ansvar for NyDanmark.

@