Rejs jer nu op, danskere!

Date : 13. februar 2018

Jeg har hele ugen tænkt på at lave en opdatering om den konkurrence, der er i øjeblikket mellem højre og venstrefløjspartier på Christiansborg. Hvor man taler om flygtninge og folk med minoritetsbaggrund, som om vi var alt andet end mennesker.

Jeg har så mange gange besluttet mig for at skrive noget om de forslag, der er fremlagt. Men inden jeg har nået at lave opdateringen færdig, så er der kommet et nyt forslag, som er mere grotesk end det forrige. Jeg får depression alene ved at læse overskrifter som ‘Danmarks største problem er indvandrere med ikke vestlig baggrund.’

Altså skal jeg forstå, at jeg og min familie udgør et større problem i Danmark end klimaforandringer, uligheden, krigsdeltagelsen i Mellemøsten, arbejdsløsheden, bureaukratiet i den offentlige sektor, manglende pædagoger i daginsitutioner, forringelser af velfærden, skattely, offentlighedsloven, radikalisering, manglende cybersikkerhed, kræft mm.

Hver dag har politikerne – ikke kun fra de borgerlige partier men også fra de såkaldte venstrefløjspartier – konkurrence om at tale ned til mennesker og forslå totalitære forslag, der bestemmer ned til mindste detalje:

Hvad vi må tage på af tøj.

Hvor vi må bo.

Hvem vi må gifte os med.

Hvornår vi må aflevere vores børn i vuggestue.

Hvilken skole vores børn må gå på.

Oven i alt det kommer så de urealistiske, ansvarsforflygtende og inhumane forslag om flygtninge.

Samtidig bruger regeringen deres formandskab i EU til at svække menneskerettighederne. Jeg havde ikke i min vildeste fantasi og mine kurdiske rødder troet, at jeg ville opleve det i Danmark. Regler, der blev til efter nazitiden, hvis formål er at beskytte det enkelte menneske.

Jeg siger IKKE, at der er IKKE er problemer i Danmark med integrationen. Men problemer kan ikke løses med forbud, totalitære forslag, generalisering, dæmoniseringer. Og INGEN mennesker har godt af at blive talt ned til!

Kære danskere. Lad os rejse os op og sige fra. Skriv til politikerne, skriv til aviserne, skriv på din facebook. Og først og fremmest: Insisterer på at være #brobygger. Vi kan og skal ikke stiltiende kigge på. Vi har et personligt ansvar for at være medborgere i et demokrati og ikke tilhører!

@