Alle flygtninge bør have ret til et arbejde

Date : 9. april 2018

Bragt i Ekstra Bladet 4/4-2018
Jeg er på landevejene i de her dage med Ekstra Bladets chefredaktør Poul Madsen. Vores første stop var Rebild kommune. Rebild er den kommune i Danmark med færrest flygtninge og indvandrere. Deres borgmester blev landskendt, da han efterlyste flere flygtninge.

Hvorfor vil nogen spørge?

Vi tog til Rebild for at undersøge det.

Hovedpointen er, at bygger kommunen bro mellem de arbejdsgiverne, der mangler flere hænder, og de flygtninge, der ønsker et arbejde, løser den hovedparten af problemerne med integrationen.

Jeg har den holdning, at uden et arbejde mister man håbet, glæden og fællesskabet.

Den syriske flygtning, Obada Ahmed, sagde ‘uden et arbejde får man ikke danske kollegaer. Så bliver det svære at lære dansk og Danmark at kende.’ Jeg er så enig med ham. Og derfor bør alle flygninge have ret til et arbejde.

Han er flygtet fra Syrien, fordi han deserterede fra den syriske hær. Han har sit egen reklamebureau i Rebild. Ikke nok med at han er selvforsørgende, så har han også skabt job til et andet menneske. I hans parcelhus mangler der ikke drømme for fremtiden.

Der var ikke meget glæde og håb, da vi senere besøgte en anden syrisk familie i samme kommune. Trods mange ansøgninger og praktikophold er det endnu ikke lykkes ægteparret at finde et fast arbejde.

Forskellen mellem de to familier var hjerteskærende. I den arbejdsløse familie var der ikke mange drømme, der kunne realiseres. De bor seks personer i en lille lejlighed. De har ikke råd til flytte ud til noget større. De kender få danskere, fordi de ikke har et arbejdsfællesskab med dem. Jo mere tv de ser, jo mere depressive bliver de over alle de udmeldinger, der kommer fra Dansk Folkeparti, der vil sende krigsflygtninge tilbage til krigen i Syrien.

Alle mennesker skal have noget at stå op til. Flygtninge er ikke kommet til Danmark for at være på kontanthjælp. De er flygtet fra noget og ikke til noget. De vil gerne bidrage og være gode arbejdende rollemodeller for deres børn. Jeg har indtil videre ikke mødt nogen der vil det modsatte.

Derfor bør alle have ret til et arbejde. Ret til at være en del af et fællesskab. For uanset hvor meget danskundervisning vi giver flygtninge eller frivillige organisationer vi melder dem ind i, så kan INTET erstatte et arbejde.

@